søndag 29. august 2010

"Krisekommunikasjon i digitale medier"

Ettersom mange var interessert i resultat av vår oppgave valgte vi som gruppe å legge ut link til oppgaven på bloggen. Det er planlagt en artikkel som skal fange essensen av oppgaven.