fredag 11. desember 2009

Motivasjon til miljøvennlig forbruk blandt unge voksne

Dette er kun konkulsjon fra fagoppgave som studentgruppen (Almir, Øystein & Roy) har utarbeidet som besvarelse på fagoppgave i kvalitative metoder. Det var ingen kontroll gruppe fordi det var begrenset med tid (1uke).

Problemstilling: Motivasjon til miljøvennlig forbruk i segment unge voksne

Fokusgruppe bestå av fire personer 2 gutter og 2 jenter i alder 23 -26 år.

Konklusjon

Det viser seg at fokusgruppen er mest opptatt av pris og kvalitet, miljøvennlighet ved produkter og tjenester kommer i annen rekke og kan oppleves nedprioritert blant deltakerne. Fokusgruppen har mer enn forventet kunnskap om miljø og klima, men trekker automatiske slutninger at lav CO2 er lik miljøvennlig. Fokusgruppen er kjent med miljømerkning "svane" og vet hva den står for, av andre merker så er det blitt snakk rundt resirkulering uten at noen kjente til selve merkenavn, ingen har nevnt "Euro blomsten". Fokusgruppen kjenner og praktiserer de "vanlige" miljøvennlige tiltak både hjemme og ute. De syntes det er staten og produsenter som bør legge til rette for mer miljøvennlig forbruk, blant annet gjennom regulering av priser på varer og tjenester. Fokusgruppen er godt kjent med men oppfatter kjøp av klimakvoter som negativt og opplever at miljøvennlig forbruk kan virke begrensende på livsstil. Fokusgruppen oppfatter miljøvennlige produkter som dyrere og viser til kjennskap at produkter forurenser mer enn tjenester. Tro på miljøvennlige produkter er splittet i fokusgruppen.

Håper dette kan hjelpe de som ønsker få dypere innsinkt for motivasjon av moljøvennlig forbruk.

Skriv gjerne kommentar eller kontakt meg hvis du har noen spørsmål.

mandag 7. desember 2009

Segmentering - paradigmaskifte eller liten korreksjon av teori

Segmentering handler at en deler markedet i mindre segmenter for å kunne forenkle virkelighet til målgruppe slik at en kan forutsi atferd ved hjelp av en eller flere modeller eller opplyse/teste et fenomen i lys av en eller flere teorier.
En modeller prøver å frenkle virkelighet og hjelpe praktiker`n ved å se på grad av innvolvering og kompleksitet hos kundene. Den taler hovedsakelig for 3 typer beslutninger:
lav (tyggegummi, salt, frukt), middels (klær, elektornikk) og høy (bolig, valg av studier).

I gruppearbeid hvor vi skal løse fagoppgave var det vanskelig å plassere grad av innvolvering med tanke på tid brukt før kjøp fant sted. Den handlet om en klesnettbutikk og da blir det vanskeligere å bruke gamle modeller som ikke tar hansyn til forbrukeratferd på nett.

Valget falt naturligvis at det var lavt innvolverende med forbehlod at noen kan oppleve mulighet for sosialt risiko ved kjøp av feil klær men målgruppen er så pass moden at det var ikke relevant.

Tips: Netthandel er forskjellig fra handel i butikk og defor gjelder det å tenke logisk.