fredag 11. desember 2009

Motivasjon til miljøvennlig forbruk blandt unge voksne

Dette er kun konkulsjon fra fagoppgave som studentgruppen (Almir, Øystein & Roy) har utarbeidet som besvarelse på fagoppgave i kvalitative metoder. Det var ingen kontroll gruppe fordi det var begrenset med tid (1uke).

Problemstilling: Motivasjon til miljøvennlig forbruk i segment unge voksne

Fokusgruppe bestå av fire personer 2 gutter og 2 jenter i alder 23 -26 år.

Konklusjon

Det viser seg at fokusgruppen er mest opptatt av pris og kvalitet, miljøvennlighet ved produkter og tjenester kommer i annen rekke og kan oppleves nedprioritert blant deltakerne. Fokusgruppen har mer enn forventet kunnskap om miljø og klima, men trekker automatiske slutninger at lav CO2 er lik miljøvennlig. Fokusgruppen er kjent med miljømerkning "svane" og vet hva den står for, av andre merker så er det blitt snakk rundt resirkulering uten at noen kjente til selve merkenavn, ingen har nevnt "Euro blomsten". Fokusgruppen kjenner og praktiserer de "vanlige" miljøvennlige tiltak både hjemme og ute. De syntes det er staten og produsenter som bør legge til rette for mer miljøvennlig forbruk, blant annet gjennom regulering av priser på varer og tjenester. Fokusgruppen er godt kjent med men oppfatter kjøp av klimakvoter som negativt og opplever at miljøvennlig forbruk kan virke begrensende på livsstil. Fokusgruppen oppfatter miljøvennlige produkter som dyrere og viser til kjennskap at produkter forurenser mer enn tjenester. Tro på miljøvennlige produkter er splittet i fokusgruppen.

Håper dette kan hjelpe de som ønsker få dypere innsinkt for motivasjon av moljøvennlig forbruk.

Skriv gjerne kommentar eller kontakt meg hvis du har noen spørsmål.

mandag 7. desember 2009

Segmentering - paradigmaskifte eller liten korreksjon av teori

Segmentering handler at en deler markedet i mindre segmenter for å kunne forenkle virkelighet til målgruppe slik at en kan forutsi atferd ved hjelp av en eller flere modeller eller opplyse/teste et fenomen i lys av en eller flere teorier.
En modeller prøver å frenkle virkelighet og hjelpe praktiker`n ved å se på grad av innvolvering og kompleksitet hos kundene. Den taler hovedsakelig for 3 typer beslutninger:
lav (tyggegummi, salt, frukt), middels (klær, elektornikk) og høy (bolig, valg av studier).

I gruppearbeid hvor vi skal løse fagoppgave var det vanskelig å plassere grad av innvolvering med tanke på tid brukt før kjøp fant sted. Den handlet om en klesnettbutikk og da blir det vanskeligere å bruke gamle modeller som ikke tar hansyn til forbrukeratferd på nett.

Valget falt naturligvis at det var lavt innvolverende med forbehlod at noen kan oppleve mulighet for sosialt risiko ved kjøp av feil klær men målgruppen er så pass moden at det var ikke relevant.

Tips: Netthandel er forskjellig fra handel i butikk og defor gjelder det å tenke logisk.

søndag 19. juli 2009

#Valgtemp på mandager

Etter en avstemning ble det bestemt at #Valgtemp skal holdes på mandager frem til 14 September og da er det Stortingsvalg 2009.
Målet er for å kjenne pulsen på politiske partier og ta tempen på stemmning på Twitter hvor vi håper kommer mye konstruktiv diskusjon rund sakene partier fronter og deres PR stunt`s.

Du stemmer på den parti som har utmerket seg på Twitter eller om det er for vanskelig å stemme på andre partier så stem på din parti!
Slik får vi en bra blandning da folk verger seg å stemme på sin parti.

Hashtagsno håndterer alle stemmer i forhold til : unike brukere per tag og det er ikke mulig å jukse. Løpende oppdateringer kan ses på http://hashtags.no/ men endelig resultat blir publisert dagen etter.

Det er i din interesse å stemme riktig og dermed er det forhåndsdefinert hvordan en stemmer.
Her er det bare å kopiere og lime inn hvilken parti du ønsker å stemme på.
Rangert etter plassering på første #Valgtemp :

#Valgtemp #Høyre
#Valgtemp #Venstre
#Valgtemp #Frp
#Valgtemp #AP
#Valgtemp #SV
#Valgtemp #Krf
#Valgtemp #SP
#Valgtemp #Rødt
#Valgtemp #Grønn

Lykke til alle sammen! @AMisimovic

Power of RT`s

Som mange av mine følgere har lagt merke til videresender jeg informasjon som jeg syns er relevant, interessant og verdifull for meg og mine følgere videre i nettverk.

En kan spore og finne folk med felles interesser gjennom å følge RT-s kjede.
Relevant og verdifull informasjon spres effektivt til alle interessenter i nettverk.
Nettverk vokser samtidig som det skaper gjensidighet og knytter tettere bånd mellom folk der koblinger mellom noder i assosiasjonsnettverk blir sterkere.

Jo oftere vi RT noens tweed`s desto sterkere blir vår kobling i assosiasjonsnettverk og etter hvert øker følelse av kjennskap og vi føler oss nærmere og likere hverandre. Det spinner videre og kan ses i forskjellige retninger, og her er det bare noen få.
I lys av gruppedynamikk og tilhørlighet - tenk politisk parti, merkevare, interesseorganisasjoner...
Hvis en velger å se det i lys av markedskommunikasjon øker det muligheter for gjenkallelse og gjenkjennelse effekt.
Noen bedrifter og folk i PR bransjen har innsett potensial og bruker twitter som en kommunikasjonskanal og ikke et ropert for å skape/vedlikeholde omdømme.

Sett i lys av diffusjonsteori muliggjør RT`s kortere avstand i alle ledd fra innovatører -tidlige brukere -tidlig majoritet - sen majoritet til etternølere .
Sett på spissen så er det ikke etternølernes natur å ta i bruk ny innovasjon selv om alt ligger til rette, men selv om en har lav sosioøkonomisk eller kulturell kapital kan en tilegne seg kunnskap og aspirere oppover i hierarkiet av kunnskap.

Tips for RT`s:
Les alltid hva andre har skrevet (sjekk linken - les innhold) før du Rt videre.

Er det et innhold som du selv ikke kan stå for så send det ikke bare videre, men diskuter gjerne med avsenderen og legg inn link slik at følgere vet hva du diskuterer om. Det er i diskusjon og dialog verdien av informasjon kommer frem og muliggjør gjensidig enighet/uenighet og gir inspirasjon til ny kunnskap, tanker, meninger, holdninger...

Takk altid til følgere som har RT dine poster , det er rett og slett god Twittetiquette.

Svar alltid på poster og DM som er sendt til deg og gjerne med et samme -det gir ingen mening å svare folk dagen etter hvis noen svarte på din tweed fordi en som regel ikke husker hviken tweed det referes til.

Dette er bare noen få eksempler og jeg håper dere kommer til å ha nytte av det.
Har du noen spørsmål eller komentar så poste det her eller på Twitter @AMisimovic.

lørdag 18. juli 2009

Høyre er #Valgtemp vinner denne uken !

Etter gårsdagens #Valgtemp kamp vant Høyre med en stemme-margin foran #Venstre . Våre gratulasjoner til #Høyre ! #Frp kom på tredje! Dette var nok en overraskelse for mange som viser at Frp følger med hva som skjer på Twitter . #AP kom på fjerde fulgt av #SV på femte og #Krf på siste plass.

Ønsker nok en gang takke alle som har videresendt melding om #Valgtemp i sitt nettverk av følgere og alle de som har stemt. Ønsker også å takke for alle hyggelige meldinger og støtte jeg fikk fra mange. Noen har også sendt konstruktive tilbakemeldninger som synliggjør mulig forbedringspotensial. Og på slutten av denne posten skriver jeg hvordan en skal stemme ved neste Valgtemp. Viktig å merke seg at at alle skal stemme etter samme retningslinje og det kan gjerne vare copy-paste fra denne posten og rett i twitter.

Her er ferdigdefinert postert kun de som har kommet blant 10 første på Hashtagsno . Det betyr at de som ikke har kommet med, må bli først bli enig om under hvilke navn / fullstendig navn eller forkortelse de skal stemme på. Stemmer folk under forskjellige navn eller forkortelse bidrar det å svekke parti og spre stemmer. Derfor er det i interesse av alle at alle stemmer under like tags.

Fikk mange spørsmål om det er mulig med juks og diverse apestrekk og hvordan Hashtagsno håndterer alle stemmer i forhold til : unike brukere, ulike stavemåter og trekker fra de som hadde helgardert eller stemt flere ganger?
Ei av mine følgere hadde dekkende svar med bare 140 tegn :
"@beatesorum : @AMisimovic @stigvoll Hashtag.no-oversikten teller ant. unike twitrere pr #, ikke antall ganger en # er brukt. Stat dermed ganske reell:) "

Fikk inntrykk at mange har ikke lest bloggpost om #Valgtemp og verget seg å stemme av forskjellige årsaker.
Her er formål : Du stemmer på parti du syns gjør det best og utmerker seg på twitter.

I gode ånd av demokrati i sosiale media kommer jeg til å lufte noen #twitterforslag-valgtemp i tiden om kommer.
Her er første og du kan gjerne bidra med flere spørsmål ved å sende under samme tag.
1)Hvilken dag syns du egner seg best for #Valgtemp og gjerne hvorfor?
Svaralternativer: #Valgtemp #mandag , #Valgtemp #tirsdag , #Valgtemp #onsdag , #Valgtemp #torsdag , #Valgtemp #fredag , #Valgtemp #lørdag , #Valgtemp #søndag


Her er det bare å kopiere og lime inn hvilken parti du ønsker å stemme på. Rangert etter plassering på første #Valgtemp :

#Valgtemp #Høyre
#Valgtemp #Venstre
#Valgtemp #Frp
#Valgtemp #AP
#Valgtemp #SV
#Valgtemp #Krf

Flere kommer etter oppnåd resultat.
Lykke til alle med neste #Valgtemp

torsdag 16. juli 2009

Can we all govern?

Det er Twittervalg i dag og den parti som får flest stemmer kan pryde seg med å være flinkest på Twitter. Idè om twittervalg er ved nærmere ettertanke indirekte inspirirert av enkel setning men universiell idè fra filmen "Us Now" -første klipp.

Det er noen teknologiske og strukturelle forhod både hos velgere og staten som må overkommes før vi kan se at det er gjennomforbart i praksiss. Ting går frammover takket være folk og organisasjoner som Kommunikasjonsforeningen , janomdahl , abrenna , thomastangen , osol og ikke minst villige representanter og deltakere fra næringliv lokal-og-studentlag.

For et par uker siden ble det organisert første BloggCamp med thomasmoen i spissen hvor mange har deltat og utvekslet erfaringer og meninger.

Jeg ser for meg i ikke så fjærnt fremtid hvor vi kan for eksempel stemme fra vår mobil og slipper å møte opp i valglokalene. Da er det større sannsynlighet at førstegangsvelgere deltar mer aktivt.

Dagens tvittervalg har som mål å demonstrere hvor enkelt ting kan gjøres både i politikk , næringsliv ( SunnivaJuice ) og kommunikasjon som fag.


Vær med på prøveprosjekt Twittervalg i dag så får vi se hvordan det utvikles videre.

onsdag 15. juli 2009

Hvem er best ? Valgkamptemp på Twitter !

Enda en søvnløs natt og enda en strålende idè !

Jeg kan kanskje ta feil men etter min mening har både Høyre og Venstre klart å skille seg ut og være mer synlig på Twitter enn andre partier. Selv om Jens har mest følgere så er han ikke noe særlig aktiv og heller ikke raus med innhold på tweeds. SV lurer og ulmer i skyggene, det ser ut som Krf har fått med seg at det kan være viktig å være til stede i "nye"sosiale medier mens Frp er heelt fraværende.

Synser du samme som meg eller motsatt og tror at noen partier har gjørt det bedre på Twitter enn beskrevet? Da kan vi sammen ta tempen på valgstemmnig nå på fredag den 17. Juli!

Dette er seff liksom stemming men det ville vært interessant og tror nok at noen av partier vil satse på å være mer synlig etter resultater på lørdag.

Det eneste du trenger å gjøre på fredag er å skive #fult navn på parti og trykke på update fra din Twitter konto. Eksempel: #Fremskritsparti eller #Grønn eller #Arbeiderparti eller #Venstre eller #Høyre . Du kan stemme på hvilken parti du vil og syns har utmerket seg på Twitter - det er tross alt Twittervalg :)


På lørdag kan du se resultater på http://twitter.com/hashtagsno eller følg @hashtagsno på Twitter.Mitt brukernavn på Twitter er @AMisimovic og du er velkommen til å komentere eller spørre om det er noe uklart.

onsdag 22. april 2009

Røkke vs Staten

Aker transaksjoner er blitt til en node kjent under navn "Røkke-saken". Egentlig ikke noe nytt for dem som har fulgt litt med i medier i siste par år. Det har vært flere" Røkke-saker" og Røkke vant alle! I skrivende stund venter jeg at Røkke skal komme ut og forklare seg for offentligheten. Tror nok at Røkke kommer til å ofre omdommen for et par miliarder og få Aker på riktig kjøl og ikke minst skape buzz rundt den tiltenkte stiftelsen. Omdomme lar seg bygge over tid men til mye lavere kostnander enn det vil Røkke tape ved å ikke gjennomføre transaksjon. Han har gjort hjemmeleksen og har retten på sin side og ikke minst LO. Saken har en dypere politisk dimensjon enn vanlig pga nærstående valg. Opposisjon er på hugget og SMS meldinger av engasjerte folk preges av "folkelig" omtale av Røkke som folkets mann.
Til syvende og sist folk tenderer å glemme fort, men hvorfor ikke tjene noen ekstra poeng til nærstående valg?

lørdag 18. april 2009

Norge på 15 plass på Twittergrading

Top Twitter land.

Sverige er på 13 plass, Norge på 15 og Danmark på 30. Ser ut som Danmark liger godt etter....
http://twitter.grader.com/top/countries

mandag 13. april 2009

Mediapanikk om Facebook

Bygge opp og markedsføre seg i sosiale medier

Mange innser behov for å markedsføre seg på nett og det er kan være mange grunner til det.
Her er det noe jeg har snappet fra Twitter som er sendt av en som jeg følger (http://twitter.com/thomastangen) på Twitter.

Her er link: http://digg.com/u1tbC

torsdag 9. april 2009

12omercials - Reklame på Twitter

Mange tenker det var på tide mens andre himler med øyne. Det handler om 12 sekunders videosnutter som er laget av forbrukere og gjene betalt av bedrifter.
Dette kunne man natrurligvis forvente fordi det er bare gamle metoder satt i verk på nytt platform og gjennom nytt kanal. Er mer spent hva som blir egentlig nytt ved twitter som ikke er allrede tilgjengelig gjennom youtube, blogger, myspace, facebook. Etter min mening twitter har påtensiale til å smelte alle disse tjenester men har også sine begrensninger. Hva er det som blir "next craze"?

onsdag 8. april 2009

Diskusjonsforumer overskygget av nye medier

For tiden er det hot med twitter, facebook, blogging og andre sosiale medeier.
Jeg lurer på hvor er det blitt av diskusjonsforumer og hvorfor ingen skriver om denne som en kommunikasjonskanal? Sunn fornuft tilsier meg at det er forsatt mange som ikke er på facebook eller twitter. Sant nok det florerer med grupper på facebook med hva med "sen majoritet" og "etternølere" som ennå ikke har tat "nye kanaler" i bruk?

Paulo Coelho for fildeling på nett

Vi trenger fler slike eksempler.
En av mange som har skjønt det. Les hele på NRK Beta: http://nrkbeta.no/gratis-boeker-og-bedre-journalistikk-paa-nett/
Go Paulo!

onsdag 4. februar 2009

Nyttig link for å kunne lettere forstå sosiale medier

For dem som er like grønne som meg og de som ikke er så hovmodige.

http://online.wsj.com/article/SB122884677205091919.html

Siden bloggen handler om deling poster gjerne noen linker hvis du har.

Kino reklame

Evig debatt mellom kinobesøkende hvorvidt det er bra eller dårlig med kinoreklame? Anonsørene er enig på sitt side men publikum er delt i sin mening. Den diskusjon skal vi ikke ta opp her men det er stor forventning til økende kinobesøk i disse negangstider. Det vises til historikk selv om jeg ser ingen logikk i det. Kanskje vi mennesker er ikke så rasjonelle som vi ønsker å tro om oss selv. Det skal pustes nytt liv og det er merkbar satsing på 3D filmer i USA bla. store selskaper som Disney. Teknikk er også blitt forbedret med at en slipper å trykke på brillerammen før hver visning. Lenge leve latskap!

Håper det kommer noen sikkelig bra filmer i år som skremmer vett ut av folk når de blir sett i 3D. Hva med Norske filmer blir noen spilt inn med minst 2 kameraer for å få frem den hærlige dybden? Hva med 3D reklame på kino?