mandag 7. desember 2009

Segmentering - paradigmaskifte eller liten korreksjon av teori

Segmentering handler at en deler markedet i mindre segmenter for å kunne forenkle virkelighet til målgruppe slik at en kan forutsi atferd ved hjelp av en eller flere modeller eller opplyse/teste et fenomen i lys av en eller flere teorier.
En modeller prøver å frenkle virkelighet og hjelpe praktiker`n ved å se på grad av innvolvering og kompleksitet hos kundene. Den taler hovedsakelig for 3 typer beslutninger:
lav (tyggegummi, salt, frukt), middels (klær, elektornikk) og høy (bolig, valg av studier).

I gruppearbeid hvor vi skal løse fagoppgave var det vanskelig å plassere grad av innvolvering med tanke på tid brukt før kjøp fant sted. Den handlet om en klesnettbutikk og da blir det vanskeligere å bruke gamle modeller som ikke tar hansyn til forbrukeratferd på nett.

Valget falt naturligvis at det var lavt innvolverende med forbehlod at noen kan oppleve mulighet for sosialt risiko ved kjøp av feil klær men målgruppen er så pass moden at det var ikke relevant.

Tips: Netthandel er forskjellig fra handel i butikk og defor gjelder det å tenke logisk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar