fredag 11. desember 2009

Motivasjon til miljøvennlig forbruk blandt unge voksne

Dette er kun konkulsjon fra fagoppgave som studentgruppen (Almir, Øystein & Roy) har utarbeidet som besvarelse på fagoppgave i kvalitative metoder. Det var ingen kontroll gruppe fordi det var begrenset med tid (1uke).

Problemstilling: Motivasjon til miljøvennlig forbruk i segment unge voksne

Fokusgruppe bestå av fire personer 2 gutter og 2 jenter i alder 23 -26 år.

Konklusjon

Det viser seg at fokusgruppen er mest opptatt av pris og kvalitet, miljøvennlighet ved produkter og tjenester kommer i annen rekke og kan oppleves nedprioritert blant deltakerne. Fokusgruppen har mer enn forventet kunnskap om miljø og klima, men trekker automatiske slutninger at lav CO2 er lik miljøvennlig. Fokusgruppen er kjent med miljømerkning "svane" og vet hva den står for, av andre merker så er det blitt snakk rundt resirkulering uten at noen kjente til selve merkenavn, ingen har nevnt "Euro blomsten". Fokusgruppen kjenner og praktiserer de "vanlige" miljøvennlige tiltak både hjemme og ute. De syntes det er staten og produsenter som bør legge til rette for mer miljøvennlig forbruk, blant annet gjennom regulering av priser på varer og tjenester. Fokusgruppen er godt kjent med men oppfatter kjøp av klimakvoter som negativt og opplever at miljøvennlig forbruk kan virke begrensende på livsstil. Fokusgruppen oppfatter miljøvennlige produkter som dyrere og viser til kjennskap at produkter forurenser mer enn tjenester. Tro på miljøvennlige produkter er splittet i fokusgruppen.

Håper dette kan hjelpe de som ønsker få dypere innsinkt for motivasjon av moljøvennlig forbruk.

Skriv gjerne kommentar eller kontakt meg hvis du har noen spørsmål.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar